Vooral de voedselrijke randen van de zee zijn belangrijk voor trekvogels.

vogel 1

Voedselonderzoek

Om trekvogels te leren kennen wordt er niet alleen onderzoek gedaan aan de vogels zelf maar ook aan het voedsel wat ze eten. Daarvoor zijn weer allemaal bijzondere technieken.

Schelpen met vlaggetjes.
Soms zijn de technieken voor onderzoek niet met ingewikkelde apparaten en zenders. Onderzoekers wilden weten hoe diep nonnetjes (schelpdieren die in bodem leven) zich kunnen ingraven. Ze bonden touwtjes met een papieren vlaggetje aan de schelp. Als het nonnetje zich ingroef in de bodem ging het touwtje en het vlaggetje mee. Hoe dieper in de bodem, hoe korter het touwtje aan het vlaggetje boven de grond.

Dieren op nepslik.
De Waddenzee en het schorren-en slikkengebied is groot. Om daar naar dieren te kijken in en op de bodem is lastig. Zeker als om de 12 uur het water hoog staat. Onderzoekers wilden juist weten hoe dieren reageren op die verandering van water op de bodem. Daarom hebben ze dat nagemaakt in het klein. Ze maakten een bak met water en een laag modder, die scheef staat zodat je een diep en een ondiep stuk hebt. Om de zes uur werd het water hoger en lager. In dit eb-en vloed aquarium kun je dan dieren houden, van wormen in de bodem tot vogels op de bodem.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht