Vijftig procent van alle grutto's van de wereld broedt in Nederland.

vogel 1

Nederlandse kust

De reis van Afrika naar de broedgebieden in het noorden is lang. De kusttrekvogels stoppen onderweg langs de Nederlandse kust om uit te rusten en bij te eten.

Nederlandse onderzoekers hoeven in het voor -en najaar niet ver te reizen.†In de Zeeuwse delta en de Waddenzee zitten†duizenden trekvogels.†De trekvogels blijven waarschijnlijk bij de kust omdat†ze minder last hebben van bacteriŽn. Deze†kunnen slecht leven†in een†zoute omgeving. De vogels hoeven†minder energie te gebruiken†voor de weerstand tegen ziektes.
De trekvogels zoeken de getijdengebieden van†Nederland†ook voor de grote hoeveelheid voedsel. De zeebodem voor Zeeuwse kust en†in de Waddenzee staat een aantal uren per dag droog. De vogels lopen dan op het slik op†zoek naar†wormen, schelpdieren en krabbetjes. In de geulen met laag water zoeken vogels garnalen en vissen.
Als het hoog water is spoelen er met het zeewater†voedingsstoffen over de†zeebodem. Dit wordt weer gegeten door de wormen, de schelpdieren en krabbetjes. Door eb en vloed is dit gebied dus zeer voedselrijk.
De vogels zoeken deze gebieden ook omdat het er rustig is. Ze kunnen er uitrusten om later weer†verder te kunnen†trekken. Sommige kusttrekvogels†broeden ook in deze gebieden.

†††††††††††††

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht