Doordat jonge ganzen de trekroute leren door met hun ouders mee te vliegen,†passen ze†de route sneller aan†aan het klimaat.†

vogel 1

keutels tellen

Hoe meer keutels des te meer ganzen maar hoeveel precies dat kan onderzocht worden door keutels te gaan tellen.

De landerijen van boerderij Zeeburg op Texel zijn eigendom van StaatsBosBeheer en daar mogen wilde ganzen ongestoord eten zoeken. In de herfst en winter kun je er diverse soorten zien. Maar in het voorjaar zijn er duizenden Rotganzen. Zij eten het gras en andere plantjes om op te vetten .Goed opgevet zijn is een voorwaarde om met succes te kunnen broeden. Gemiddeld eten ze dan 13 uur per dag.
Als je een grasland eens goed bekijkt ontdek je ook diverse andere plantjes. Om te weten welke plantjes dat zijn kunnen wij mensen het aan iemand vragen of zelf in een plantenboek gaan zoeken. Maar de Rotganzen weten precies welke plantjes ze nodig hebben om goed te kunnen opvetten. De onderzoeker moest daarvoor wel eerst ganzenkeutels gaan ontleden.
Ganzenkeutels zijn ook geschikt om te weten te komen hoeveel Rotganzen over een bepaalde periode van een gebied gebruik maken. Dan moeten er keutels geteld worden. Dit gebeurt door op een stuk land in een rechte lijn (raai) om de 20 meter een pvc buisje in de grond te steken. In totaal 10 buisjes. Elke week moet dan vervolgens de bodem (4m2) rond alle buisjes op keutels geteld worden. Elke raai is dan 40m2.
De keutels mogen daar overigens niet blijven liggen anders tel je ze de volgende keer ook weer mee!!!
Rotganzen laten elke 4,5 minuut een keutel vallen en zoeken 13 uur per dag voedsel. Zo kun je precies (per dag, week of periode) berekenen hoeveel ganzen gemiddeld van je onderzoeksgebied gebruik maken.
Door op meerdere percelen zoín raai uit te zetten kun je, als je de totale oppervlakte weet, berekenen.
1) Hoeveel ganzen van heel Zeeburg gebruik maken, 2) Op welke percelen ze het liefst foerageren en 3) In welke periode ze het meest eten.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht