In het broedseizoen hebbenátrekvogels andere kleuren dan in de winter. Vooral de mannetjes hebben dan fellere kleuren.

vogel 1

Ruien

Naast het dagelijkse poetsen en in de was zettenávan de veren worden alle veren eens per jaar helemaal vervangen. Dit vervangen van veren heet de rui.

De lange vliegverenáaan de vleugels slijten flink door de lange reizenávan zuid naar noord en weer terug. Tijdens de rui vallenádeze uit en komen er nieuwe voor terug. Dit gebeurt niet in ÚÚn keer want dan zou een vogel helemaal niet kunnen vliegen, maar per ÚÚn of twee tegelijk. Deze rui gebeurt op de overwinteringsplek. De trekvogel hoeft dan niet ver te vliegen en is ook niet veel energie kwijt met andere zaken zoals broeden.

De meeste kusttrekvogels verwisselen niet alleen hun vliegveren maar verwisselen ook van kleur op de borst. Ze hebben een andere kleur in de zomer dan in de winter. In de zomer willen met name de mannetjes opvallen voor de vrouwtjes en zijn ze dus feller gekleurd of hebben duidelijkere zwart-wit patronen. Overigens hebben ze op de rug wel weer schutkleuren om niet op te vallen als ze op het nest zitten. In de winter en tijdens de trek heeft het hele lichaam een schutkleur. De vogels zijn dan vaak grijzer.

De rui van grijs (winterkleed) naar kleur (zomerkleed) gebeurt in maart/april. Dit is in de overwinteringsgebieden vlak voordat ze naar het noorden vliegen. Van zomerkleed naar winterkleed gebeurt in het najaar, nadat ze weer aangekomen zijn in de overwinteringsgebieden.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht