Geslachtsorganen van een vogel zien er aan de buitenkant†uit†als een kuiltje met een opening erin. Ze heten cloaca.

vogel 1

Aanpassingen aan de geslachtsorganen

Geen van de vogelorganen varieert zo zeer in grootte als de geslachtsorganen. De paartijd duurt kort dus er is geen reden om deze het gehele jaar door paraat te houden.

Het hele jaar zijn de organen minimaal van grootte. Het is bekend van de rosse grutto dat ze pas tien dagen voor vertrek naar de broedgebieden beginnen te groeien. In de broedgebieden groeien de geslachtsorganen verder uit. Als er gepaard is en de eieren zijn gelegd dan zullen ze†weer krimpen.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht