Vijftig procent van alle grutto's van de wereld broedt in Nederland.

vogel 1

Rosse grutto

Deze vogel kan veel eten. En als hij veel eet wordt hij mooier van kleur.

De rosse grutto is een wadvogel, die ook wel op (pas gemaaide) weilanden te zien is. Als je hem vergelijkt met een gewone grutto dan is hij wat korter, plomper, en rosser natuurlijk. In Nederland is het een echte doortrekker. Hij is dan op weg naar Afrika om te overwinteren of naar Noord-Europa om te broeden.
De wadden en de Zeeuwse slikken gebruiken ze om “op te vetten”. Bij aankomst wegen ze 250 gram, en bij vertrek 500 gram! Hoe beter de conditie van een rosse grutto is, des te rosser is zijn zomerkleed. Dan heeft hij ook het meeste succes in de paartijd, is uit onderzoek gebleken.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht