De Waddenzee ligt precies halverwege de trekroute van veel vogels. Daarom maken ze er een tussenstop om bij te tanken.

vogel 1

Brandgans

De brandgans is wel een kusttrekvogel maar je zult†hem niet op het wad en de slikken vinden.

In het Fries heet hij Paugoes, pauwgans dus, en dat lijkt†een betere naam. Deze vogel heeft niks met brand, maar loopt wel trots rond in een zwart-wit feestpak.
De brandgans is een kusttrekvogel maar eet niet op het wad of de slikken. Zoals alle ganzen eet deze vogel gras. Je vindt ze dan ook vaak in weilanden. Dit leidt nog wel eens tot ergernis bij boeren die liever hun†vee met dat gras voeren. Gelukkig trekken de meeste brandganzen vrij vroeg in het voorjaar weg naar het noorden, zodat de boeren van deze soort niet zo veel last hebben.†

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht