De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Oehoe

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Eagle Owl, Bubo bubo

Algemene informatie

Als Europa's uil-der-uilen is de oehoe vogel die tot de verbeelding spreekt. Oehoes zijn roofvogels, die een groot territorium hebben, en stenige hellingen in dichte bossen opzoeken om te broeden. Dat is een habitat dat in Nederland nauwelijks voorhanden is. Ze jagen hoofdzakelijk op konijnen, jonge reeën en jonge wilde zwijnen in een jachtgebied dat zich over vele duizenden hectaren uitstrekt. Slechts in Zuid-Limburg en in de Achterhoek, waar op grote schaal gesteente wordt gewonnen in dagbouwgroeves, hebben enkele oehoes kans gezien zich te vestigen. De broedpogingen worden in verband met de zo noodzakelijke rust van de vogels stil gehouden, opdat deze dieren niet door mensen verjaagd worden.

Status

Onregelmatige, zeldzame broedvogel

Trek/stand/winter

Zwerft in de winter over soms grote afstanden

Trend en aantal

Het is moeilijk om over een trend te spreken; het aantal oehoes in Nederland schommelt tussen geen en enkele broedparen. De laatste jaren brachten oehoes in Nederland succesvol enkele jongen groot, de hoop is dan ook groot dat deze vogels zich ook in Nederland zullen vestigen, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat de beschikbaarheid van geschikte leefgebieden beperkt is. Groot zal de Nederlandse populatie dan ook wel nooit worden, wanneer de rust in oehoe-gebieden bewaart blijft is de toekomstperspectief toch zeker gunstig te noemen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Strigiformes
Familie:Uilen (Strigidae)
Broeden aantal:0 - 2 paren
Wintergast aantal:Afwezig of in uiterst klein aantal
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht