De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Frater

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Twite, Carduelis flavirostris

Algemene informatie

Fraters zijn wintergasten die hun broedgebieden voornamelijk in Noorwegen hebben. In Schotland leeft een aparte ondersoort. Bijzonder aan deze soort is de vreemde verspreiding over de wereld: de voornaamste broedgebieden liggen duizenden kilometers uiteen. Eén cluster in Noordwest-Europa, het andere tussen de Kaukasus en Centraal-Azië. Fraters houden zich vaak op in groepen kneuën. Daardoor zijn fraters in het veld veelal erg lastig om te ontdekken. Het kenmerkende roepje van de frater kan echter uitkomst bieden: een langgerekt twieieiet (de Engelse naam, Twite is hiervan afgeleid).

Status

Wintergast

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Op een enkel jaar na, waarin relatief grote aantallen fraters in Nederland worden waargenomen, gaat het niet goed met de frater. De aantallen die in de winter geteld worden nemen sinds het begin van de jaren 1980 vrij sterk af.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden en kleine ongewervelden
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:5 - 6, soms 4 - 7
Aantal Legsels:Meestal één, soms twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Wintergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht