De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kruisbek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Crossbill, Loxia curvirostra

Algemene informatie

Weinig vogels hebben zo'n ongewone snavel als de kruisbek: de bovenste en onderste snavelhelft kruisen elkaar! Zo'n snavel is een uiterst effectief gereedschap om zaden uit dennen- en sparappels te halen. Kruisbekken zijn vinkachtige vogels, die vooral in de trektijd en in de winter in Nederland verblijven. De mannetjes zijn prachtig karmijnrood van kleur, de vrouwtjes zijn bijna egaal groen. Kruisbekken houden zich vaak op in groepen. Ze zijn te herkennen aan een diepe, golvende vlucht, gevorkte staartpunt en kiep geluid. Strijkt een groep kruisbekken neer in bomen dan zijn ze meestal boven in de kroon te ontdekken, waar ze hangend aan dennen- of sparappels naar voedsel zoeken. Wie zoekt naar een plas water in de omgeving kan daar geluk hebben en één of meer kruisbekken zien drinken. Dat is vrijwel de enige mogelijkheid om kruisbekken van écht dichtbij te zien.

Status

Schaarse broedvogel, invasieve wintergast

Trek/stand/winter

Standvogel en vooral wintergast

Trend en aantal

De kruisbek komt in Nederland voor in uitgestrekte dennenbossen. Die zijn vooral te vinden op de zandgronden. De Veluwe vormt dan het grootste aaneengesloten complex van naald- en gemengde bossen. Dit is dan ook waar de grootste aantallen kruisbekken te zien zijn. De kruisbek is pas sinds de jaren 1970 een min of meer talrijke broedvogel. De aantallen kunnen van jaar tot jaar zeer sterk verschillen. Dit erratische voorkomen is een normaal gegeven voor een vogelsoort aan de rand van haar verspreidingsgebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden uit dennen- en sparappels, knoppen van bomen
Broeden aantal:Enkele honderden tot duizenden paren.
Wintergast aantal:Wintergast in wisselend aantal, soms zeer algemeen
Doortrek aantal:Doortrekker in wisselende, soms grote, aantallen
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht