De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine strandloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little stint, Calidris minuta

Algemene informatie

Kleine standlopers zijn ook echt klein. Van snavelpunt tot staart slechts 12 tot 14 cm. Dus nog kleiner dan bijvoorbeeld een koolmees! Ze broeden niet in Nederland, maar komen wel op doortrek voor. Daarbij benutten ze zowel zoet als zoute wateren.Het is een van de weinige steltlopers die veelvuldig in het binnenland gezien wordt.In zomerkleed hebben ze zeer fraai donkerbruin, oranje-roodachtige bovendelen.

Status

Doortrekker in vrij klein aantal

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend met in Rusland zo'n 100.000 tot 1 miljoen broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Ongewervelden
Broeden aantal:De kleine strandloper broedt niet in Nederland.
Aantal Eieren:3-4
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Uiterst zeldzame wintergast in ons land.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal.
Periode aanwezig:De kleine strandloper kan het grootste deel van het jaar in ons land worden aangetroffen.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht