De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine alk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Auk, Alle alle

Algemene informatie

De kleine alk is echt klein. Het is een vogel die bijvoorbeeld kleiner is dan een spreeuw. Het is een echte zeevogel die in afwijking tot de meeste zeevogels ook nog wel eens wat verder in het binnenland wordt gezien. Soms kunnen ze dagenlang ronddobberen op een plas of in een haven. Op 23 oktober 2005 werden op één dag enorme aantallen kleine alken trekkend langs onze kust waargenomen. In totaal ging het om bijna 3300 vogels. Vooral het aantal en de grootte van de groepen was opvallend. Mogelijk heeft voedselgebrek en weersinvloeden hen massaal langs de kust doen vliegen.

Status

Wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel en standvogel

Trend en aantal

Stabiel met mogelijk enkele tientallen miljoenen broedparen op Spitsbergen en Nova Zembla.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Charadriiformes
Familie:Alken (Alcidae)
Voedsel:Eigenlijk uitsluitend plankton.
Broeden aantal:In Nederland is de kleine alk geen broedvogel.
Aantal Eieren:1
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal.
Periode aanwezig:Voornamelijk in het winterhalfjaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht