De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Ralreiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Squacco Heron, Ardeola ralloides

Algemene informatie

De ralreiger is een van de zeldzaamste reigers. Hij komt voornamelijk in Zuid-Europa en Oost-Europa voor. Tot in de 19e eeuw was het een broedvogel van ons land toen er op het inmiddels niet meer bestaande Schollevaarseiland bij Nieuwerkerk aan de IJssel, Zuid-Holland nog ralreigers tot broeden kwamen. Dit moerasbos werd in 1874 ontgonnen en daarmee verdween de ralreiger als broedvogel uit ons land. De laatste jaren duiken er op steeds meer plekken in ons land ralreigers op, soms meerdere op een plek, waarvan niet bekend is of er broedpogingen zijn ondernomen.Kenmerkend aan ralreigers zijn de geheel witte vleugels die pas opvallen bij het opvliegen.

Status

Zeldzame dwaalgast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Afnemende trend met name in de Baltische staten. In sommige andere landen (Spanje) is een lichte toename geconstateerd.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Voedsel:Relatief kleine insecten (tot 10 cm), hun larven, amfibieën en vissen.
Broeden aantal:De ralreiger was tot zo'n 1880 een broedvogel van ons land, maar is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Recent zijn er op diverse plaatsen langdurige verblijvende ralreigers gemeld, maar tot broeden is het (nog) niet gekomen.
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:De ralreiger is geen wintergast in ons land.
Doortrek aantal:De ralreiger is geen doortrekker in ons land.
Periode aanwezig:De meeste ralreigers worden gezien in mei en juni.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht