De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Sperwergrasmus

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Barred Warbler, Sylvia nisoria

Algemene informatie

Ieder najaar is het weer spannend, wie ziet de eerste sperwergrasmus van het jaar? Het is een van de eerste zeldzaamheden die vanaf eind augustus, als de najaarstrek nog eigenlijk helemaal niet op gang gekomen is, al aangetroffen kan worden. Vooral de Waddeneilanden zijn goede plekken om ze te zien. Overigens gaat dat ontdekken nog niet zo makkelijk want ze zitten doorgaans diep verschoven in besdragende struiken. Slechts een op een bromfiets gelijkend ratelend, langgerekt 'arrrrt-at-at-at-at-at kan zijn aanwezigheid verraden. Én dan is het maar hopen dat-ie een keer heel even uit de dekking wil komen.

Status

Doortrekker in zeer klein aantal.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend met tot 1994 een (geschat) Europees aantal van 230.000 - 1.700.000 broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten en ongewervelden , maar in het najaar ook bessen.
Broeden aantal:De sperwergrasmus is geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:2-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast bij ons.
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal.
Periode aanwezig:Voorjaarswaarneming zijn zeer zeldzaam, de beste maanden om een sperwergrasmus te zien zijn eind augustus en september.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht