De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Witbuikrotgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Pale-bellied Brent Goose, Branta hrota

Algemene informatie

De rotganzen die in Nederland voorkomen zijn te verdelen in drie ondersoorten, die tegenwoordig als soort worden beschouwd, te weten: rotgans, zwarte rotgans en de witbuikrotgans. De witbuikrotgans broedt op Groenland en Spitsbergen en overwintert in Ierland, Engeland en Denemarken. De rotgans broedt in Noord-Rusland en West-Siberië en overwintert in de Waddenzee, Zuid-Engeland en West-Frankrijk. De zwarte rotgans broedt in Oost-Siberië, Alaska en Canada en is een dwaalgast in West-Europa. De drie vormen komen ook in Nederland voor, waarbij de rotgans het algemeenst is. Van de witbuikrotgans is bekend dat ze soms ook in grotere groepen naar Nederland komen. Net als alle andere ganzen verblijven rotganzen vaak in dichte groepen die gezamenlijk voedsel zoeken in weilanden en op akkers. Daarbij eet het gros en staan er altijd een paar op de uitkijk om mogelijk gevaar te bespeuren.

Status

Wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend met z'n 3000 - 6000 overwinteraars in Denemarken en Engeland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras, zeegras en plantenmaterialen van schorren.
Broeden aantal:De witbuikrotgans is geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in (uiterst) klein aantal.
Doortrek aantal:Er vindt geen doortrek plaats van witbuikrotgans, maar er is wel uitwisseling tussen de verschillende overwinteringsplekken in Denemarken en Engeland.
Periode aanwezig:Aanwezig in de wintermaanden.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht