De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte wouw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black Kite, Milvus migrans

Algemene informatie

Zwarte wouwen zijn echte alleseters die het liefst rondhangen bij vuilnisbelten of havens op zoek naar iets eetbaars. Op sommige plaatsen in de wereld komen enorme groepen zwarte wouwen voor. Ze zijn liever lui dan moe, want ze pakken liever een prooi af van een andere roofvogel dan zelf op jacht te gaan. In steden zijn ze soms zo brutaal dat ze eten stelen uit de manden op het hoofd van mensen. De zwarte wouw is een stiekemerd; broedt hij nu wel of niet met zekerheid jaarlijks in Nederland? Elk jaar worden de geruchten sterker en hangen er tot ver in de zomer 'verdachte 'zwarte wouwen rond, maar een nest wordt eigenlijk nooit gevonden. Het laatste zekere broedgeval met een uitgevlogen jong was in 1996 bij Deventer. In 2000 werd er nog wel een poging gewaagd bij Doesburg, maar dat nest mislukte in de eilegfase. Het blijft opletten geblazen.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel, maar sommige populaties zijn standvogel.

Trend en aantal

Achteruitgaande trend in met name de Baltische staten.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:Alleseter, maar voornamelijk vis, afval en vuilnis.
Broeden aantal:De zwarte wouw is in ons land een incidentele broedvogel met gevallen in 1984 en 1996. Mogelijk worden recente broedgevallen over het hoofd gezien.
Aantal Eieren:1-5
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:De zwarte wouw is op een enkele uitzondering na geen wintergast in ons land.
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal.
Periode aanwezig:De meeste zwarte wouwen worden gezien in april, mei en juni, maar er zijn ook waarnemingen bekend tot in oktober en november.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht