De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte ooievaar

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black Stork, Ciconia nigra

Algemene informatie

Een van de soorten die symbool staat voor de nieuwe natuur is de zwarte ooievaar. Deze nieuwe natuur zou dan gecreëerd moeten worden langs de uiterwaarden die teruggegeven zouden worden aan de natuur. Volgens het ideaalplaatje zou de zwarte ooievaar zich in deze nieuwe natuur zo thuis moeten voelen dat die tot broeden zou komen. Mooie verhalen allemaal, maar voorlopig is er van die nieuwe natuur vanwege nieuwe beschermingsmaatregelen tegen de stijgende waterspiegel nog niet zo heel veel terecht gekomen. Dat weerhoudt de zwarte ooievaar er overigens niet van om hier steeds vaker op te duiken. De beste kansen op een zwarte ooievaar zijn in mei en in augustus.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Toenemende trend in de meeste landen van Europa.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Ooievaars (Ciconiidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk vis, maar ook amfibieën en insecten.
Broeden aantal:De zwarte ooievaar is (nog) geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:2-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:De zwarte ooievaar is geen wintergast in ons land.
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal.
Periode aanwezig:De zwarte ooievaar kan een groot deel van het jaar worden waargenomen, met uitzondering van de wintermaanden.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht