De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte ibis

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Glossy Ibis, Plegadis falcinellus

Algemene informatie

De zwarte ibis is een beetje een vreemd eend in de Hollandse bijt. Het is een vogel die zich erg thuisvoelt in de warmere moerasgebieden van Zuid-Europa. Af en toe wordt er een bij ons gezien, maar het bijzondere is wel dat dat vaak gebeurt in het najaar en winter en dat hij dan ook wekenlang op dezelfde plek blijft rondhangen. Het lijkt er op dat hij dan helemaal geen last lijkt te hebben van de kou of de regen. Met zijn rare, grote, kromme snavel eet hij alles wat hem voor de snavel komt. Vaak worden zwarte ibissen gezien in gezelschap van reigers of lepelaars.

Status

Dwaalgast met tot en met 1997 zo'n 105 gevallen.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Afnemende trend door menselijke ingrijpen in de natuur en lokaal door jacht.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Ibissen (Threskiornithidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten en hun larven, maar ook bloedzuigers, slakken en amfibieën.
Broeden aantal:De zwarte ibis is geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:3-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal.
Periode aanwezig:De beste periode om een zwarte ibis in Nederland te zien is eind augustus tot in december.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht