De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zeekoet

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Guillemot, Uria aalge

Algemene informatie

Zeekoeten, de naam zegt het al, zijn echte zeevogels die zelden of nooit in het binnenland te zien zijn. Hun hele leven verblijven ze op zee en alleen om te broeden komen ze aan land. Het leven op zee brengt ook een gevaar met zich mee: olie. Omdat zeekoeten ook regelmatig op het water verblijven om te rusten of voedsel te zoeken, vallen ze meer dan andere soorten ten prooi aan olie. In opvangcentra voor olieslachtoffers worden dan ook de meeste zeekoeten binnengebracht. Helaas, gaan ondanks de goede schoonmaakbedoelingen veel zeekoeten dood. Het verenpak is dan toch te beschadigd en de olie is ook al in de luchtwegen terecht gekomen.

Status

Jaargast, doortrekker, zomergast en wintergast in groot aantal.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend, maar van sommige broedeilanden wordt achteruitgang gemeld door olievervuiling, slachtoffers van visnetten en jacht door de mens.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Charadriiformes
Familie:Alken (Alcidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk vis aangevuld met ongewervelden.
Broeden aantal:De zeekoet is in ons land geen broedvogel.
Aantal Eieren:1
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in (zeer) groot aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal.
Periode aanwezig:De zeekoet kan het hele jaar bij ons gezien worden, maar hoofdzakelijk in het winterhalfjaar.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht