De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Witvleugelstern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

White-winged Black Tern, Chlidonias leucopterus

Algemene informatie

tot de zogenaamde moerassterns. Dat wil zeggen dat ze hoofdzakelijk leven en broeden in moerasgebieden en veel minder aan de kust gebonden zijn dan de andere soorten sterns, zoals de noordse of grote stern. Het enige moment dat ze meer aan de kust te zien zijn is tijdens de najaarstrek. In ons land is Balgzand een bekende slaapplaats waar in augustus heel veel zwarte sterns zich verzamelen voor de najaarsexodus. Oplettende vogelaars vinden dan ook nog wel eens een witvleugelstern tussen de duizenden zwarte sterns."

Status

Doortrekker in uiterst of zeer klein aantal, incidentele broedvogel.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Fluctuerende maar stabiele trend met alleen al in Rusland zo'n 10.000 - 20.000 paren en in Polen 1000 - 1100 broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten en ongewervelden.
Broeden aantal:Incidentele broedvogel met een mislukt broedgeval in 1979 van een mengpaar witvleugelstern en een zwarte stern in de Ankeveense plassen. (bron: Avifauna van Nederland 2, 2001).
Aantal Eieren:2-3
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Hoofdzakelijk mei en de periode juli tot september.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht