De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Witte kwikstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Pied Wagtail, Motacilla alba

Algemene informatie

De witte kwikstaart is een van de meest algemenere vogels van ons land en ook een van de bekendste. Ze zijn vaak in de nabijheid van mensen te vinden in tuinen, maar vooral op het platteland. In de volksmond wordt hij dan ook wel ploegdrievertje genoemd omdat hij altijd in de buurt van de tractor of ploeg meeloopt op zoek naar een lekker hapje. Is er geen trekker in de buurt dan loopt hij tussen de poten van koeien, paarden en schapen door in de hoop dat deze een overheerlijke insect of larve opstoot. Het staartje van de witte kwik wordt voortdurend heen en weer bewogen. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar bijna altijd in de menselijke omgeving.

Status

Jaarvogel, doortrekker in zeer groot aantal, wintergast in (vrij) klein aantal.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Kleine ongewervelden
Broeden aantal:Zeer talrijke broedvogel met zo'n 70.000 tot 140.000 broedparen tijdens de atlasperiode van 1998 - 2000 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:3-7
Aantal Legsels:1-2
Wintergast aantal:Wintergast in klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:De witte kwikstaart is in ons land het gehele jaar aanwezig.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht