De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Withalsvliegenvanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Collared Flycatcher, Ficedula albicollis

Algemene informatie

De withalsvliegenvanger is het oostelijke broertje van de bonte vliegenvanger die in Nederland een vrij talrijke broedvogel is. Het verspreidingsgebied van de 'withals' strekt zich uit van Oost-Duitsland tot ver in Rusland. De dichtsbijzijnde broedgebieden, niet eens zo ver in Duitsland, doet vermoeden dat de withalsvliegenvanger regelmatig in Nederland wordt waargenomen. Niets is minder waar, het is in ons land een zeer zeldzame voorjaarsgast met slechts zo'n 30 gevallen tussen 1800 en 2004. In 2004 heeft er in de buurt van Wageningen een mannetje gedurende een paar weken een nestkast bezet gehouden. Helaas vond hij geen partner.

Status

Zeer zeldzame voorjaarsgast.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiele trend met zo'n 340.000 - 760.000 in geheel Europa (bron: Birds in Europe, their conversation status, 1994)

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vliegenvangers (Muscicapidae)
Voedsel:Vlindertjes, motten en andere vliegende insecten. De jongen worden gevoerd met allerlei larven en rupsen.
Broeden aantal:De withalsvliegenvanger is in Nederland geen broedvogel. In sommige jaren zoals in 2004 is er wel een territoriumhoudend mannetje langdurig aanwezig, maar voor zover bekend is er nog nooit met zekerheid gebroed.
Aantal Eieren:4-7
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland.
Doortrek aantal:Geen doortrekker in Nederland.
Periode aanwezig:De meeste gevallen werden in april en mei waargenomen.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht