De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Waterrietzanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Aquatic Warbler, Acrocephalus paludicola

Algemene informatie

De waterrietzanger is in ons land een schaarse tot zeldzame doortrekker met hooguit enkele exemplaren per jaar. Bijna alle waarnemingen hebben betrekking op jonge, eerstejaars vogels welke vanuit hun broedplekken, deels via de Noordwest-Europese kust, naar het zuiden trekken. Het is een liefhebber van natte weilanden met zegge en zeggemoerassen. Het is een voormalige onregelmatige broedvogel welke met name broedt in Polen en verder in Oost-Europa. De waterrietzanger lijkt heel erg op de in Nederland veel algemenere rietzanger, maar is zwaarder gestreept op de rug en kop.

Status

Voormalige broedvogel, thans schaarse tot zeldzame doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Trend is afnemend, mogelijk 3700 - 18.000 broedparen in 1994.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten.
Broeden aantal:De waterrietzanger is geen broedvogel (meer) in ons land.
Aantal Eieren:3-8
Aantal Legsels:1 tot 2
Wintergast aantal:De waterrietzanger is geen wintergast bij ons.
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal. De laatste jaren worden er regelmatig langs de verschillende ringvangplekken meerdere waterrietzangers gevangen. Dit wekt de suggesties dat er wellicht meer doortrek langs de Nederlandse kust plaatsvindt dan tot nu toe
Periode aanwezig:Augustus en september met de nadruk op de eerste twee decades van augustus.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht