De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Waterral

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Water Rail, Rallus aquaticus

Algemene informatie

De waterral is een schaarse broedvogel in ons land die zich zelden laat zien, maar met een beetje geluk wel laat horen. Heeft u tijdens een wandeling door een moerassig terrein wel eens het gegil van een mager speenvarken gehoord, dan weet u vanaf nu dat dat afkomstig is van de waterral! Een deel van de waterrallen is standvogel en blijft dus het hele jaar in ons land. In de winter als het even gevroren heeft ziet u soms langs een bevroren rietrandje een waterral scharrelen. Ze zijn donker gekleurd met een rode lange snavel. Vliegen doen ze zelden, ze verdwijnen liever al lopend uit het gezichtsveld.

Status

Broedvogel, jaarvogel en doortrekker.

Trek/stand/winter

Standvogel en in oostelijk Europa deels trekvogel.

Trend en aantal

Stand is fluctuerend mede door strenge winters. Door verlies aan habitat gaat mogelijk de stand licht achteruit.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Rallen (Rallidae)
Voedsel:Alleseter
Broeden aantal:2500 - 3200 tijdens de atlasperiode (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002)
Aantal Eieren:5-16
Aantal Legsels:2
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal.
Periode aanwezig:Gehele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht