De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Vorkstaartmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Sabine's Gull, Larus sabini

Algemene informatie

De vorkstaartmeeuw in zomerkleed is een van de mooiste meeuwen die er zijn. Adulte vogels hebben een donkergrijze kopkap en een gele snavelpunt. De buitenste vleugelpennen zijn zwart. De rug is lichtbruin. De meeste vorkstaartmeeuwen die in Nederland gezien worden zijn echte jonge, minder fraai gekleurde vogels. Deze zijn te herkennen aan een opvallend vleugelpatroon, met zwarte vleugelpunten, een grijze rug en een zwarte eindband op de staart. Op de bovenvleugels zijn ook nog twee opvallend witte vleugelvelden te zien.In tegenstelling tot de meeste andere 'zee'-meeuwen, wordt de vorkstaartmeeuw opvallend vaak in het binnenland gezien. Soms zoeken ze dan dagenlang op een akker naar wat eetbaars en zijn dan niet erg schuw. Deze binnenlandgevallen hebben altijd betrekking op jonge, eerstejaars vogels.

Status

Doortrekker en zeldzame zomer- en wintergast.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Ongewervelden en kleine visjes.
Broeden aantal:Exacte aantallen zijn onbekend, duizenden in Canada en Groenland. Op Spitsbergen een broedvogel in kleine aantallen.
Aantal Eieren:2-3
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal.
Periode aanwezig:De meeste vorkstaartmeeuwen worden gezien in de periode augustus tot december. Het gaat om enkele tientallen per jaar. In sommige jaren (zoals in 1997) soms honderden.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht