De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Vaal stormvogeltje

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Leach's Petrel, Oceanodroma leucorhoa

Algemene informatie

Vaal stormvogeltjes zijn schaarse vogels voor de Nederlandse kust die met name gezien worden tijdens harde west tot noordwesten wind. Het is een kleine zeevogel (net iets groter dan het stormvogeltje) die het grootste deel van zijn leven op zee verblijft. Broeden doen ze op een aantal eilandjes voor de kust van IJsland en Groot-Brittannië. In sommige jaren, zoals in 2004 komen er soms honderden vaal stormvogeltjes (in de volksmond 'vaaltjes' genoemd) vlak langs de kust voorbij. Heel af en toe wordt er ook wel eens eentje in het binnenland gevonden die door de sterke westenwind het binnenland ingeblazen is en niet meer op eigen kracht de weg naar zee terug kan vinden.

Status

Schaarse doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel aantal met bijv. zo'n 80.000 - 150.000 in IJsland en 10.000 - 100.000 in Groot-Brittannië.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Hoofdzakelijk kleine visjes en andere kleine zeeorganismen.
Broeden aantal:Ongeveer 91.000 - 250.000 broedparen (Birds in Europe, their conservation status, 1994)
Aantal Eieren:1
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk in de maanden september tot november.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht