De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Temmincks strandloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Temminck's Stint, Calidris temminckii

Algemene informatie

Een van de minder opvallende steltlopers is de Temmincks strandloper. Dit komt niet alleen door zijn geringe grootte, maar ook door zijn onopvallende kleed en onopvallende gedrag. Temmincks strandlopers worden ook wel muizen genoemd, omdat ze heel laag met kleine schokkende bewegingen over de bodem kruipen.Ze hebben een voorkeur voor slibberige moddervlakten langs kleine poeltjes en meren in het binnenland. Doorgaans zijn ze alleen of in kleine groepjes samen met andere steltlopers aan te treffen.De Temmincks strandloper heeft als een van de weinige steltlopersoorten opvallend gele poten in plaats van zwarte of donkere poten.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel, maar in sommige landen (Finland) een lichte achteruitgang.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Uitsluitend ongewervelden zoals larven, vliegjes, kevers en wormen.
Broeden aantal:De Temmincks strandloper is geen broedvogel van ons land.
Aantal Eieren:3-4
Aantal Legsels:1 tot 2
Wintergast aantal:Geen wintergast bij ons
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk in de trektijd van april tot in oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht