De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Taigaboomkruiper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Treecreeper, Certhia familiaris

Algemene informatie

De taigaboomkruiper is nauw verwant aan de boomkruiper. Beide soorten komen in Nederland voor, al is de boomkruiper vele malen algemener. Van de taigaboomkruiper komen in Nederland twee verschillende ondersoorten voor: de taigaboomkruiper die in Noord-Europa broedt en in de wintermaanden nog wel eens bij ons opduikt en de kortsnavelboomkruiper die oorspronkelijk in Midden-Europa voorkomt en waarvan een klein deel in Nederlands Zuid-Limburg broedt. De verschillende boomkruipersoorten zijn niet alleen nauw verwant, ze lijken ook heel erg op elkaar. Alleen de zeer geoefende vogelaar ziet het verschil. Taigaboomkruipers zijn in staat om verticaal langs boomstammen te klimmen. Met schokkerige bewegingen klimmen ze langs de stam omhoog om een boom verder onder aan de stam te beginnen en weer omhoog te klauteren. Op die manier zoeken ze hun voedsel dat bestaat uit allerlei insecten en torretjes.

Status

Doortrekker en schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Deels trekvogel, deels standvogel

Trend en aantal

Stabiele trend met honderdduizenden broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Boomkruipers (Certhiidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten en spinnen en in de winter soms wat zaden.
Broeden aantal:Het aantal broedende kortsnavelboomkruipers in Zuid-Limburg wordt geschat op zo'n 16 in 1993-1994 en 54 in 1997. De taigaboomkruiper broedt niet in ons land, maar wordt alleen tijdens de trekperiode in met name het noorden van het land (Waddeneilanden) wa
Aantal Eieren:3-9
Aantal Legsels:2
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal.
Periode aanwezig:De taigaboomkruiper komt vooral voor in het winterhalfjaar, de kortsnavelboomkruiper is broedvogel en is het gehele jaar hier.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht