De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Stormvogeltje

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Storm Petrel, Hydrobates pelagicus

Algemene informatie

Stormvogeltjes zijn zeldzame vogels voor de Nederlandse kust. Het is een klein vogeltje, nauwelijks groter dan een huiszwaluw die het grootste deel van zijn leven op zee verblijft. Broeden doen ze op de meest onmogelijke plekken op kleine eilandjes. De meeste vogelaars zullen een stormvogel nog nooit gezien hebben. Hij is overwegend zwarte met een witte stuit en trappelt net boven het wateroppervlak op zoek naar voedsel.

Status

Zeldzame doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Op sommige eilandjes een lichte achteruitgang, maar juiste informatie ontbreekt.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Hoofdzakelijk kleine visjes en andere kleine zeeorganismen.
Broeden aantal:Ongeveer 280.000 - 770.000 broedparen (Birds in Europe, their conservation status, 1994).
Aantal Eieren:1
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland. Heel soms wordt er een gezien in de eerste maanden van het jaar, maar dat zijn uitzonderingen.
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal.
Periode aanwezig:Voornamelijk in de maanden september tot december.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht