De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Sneeuwuil

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Snowy Owl, Nyctea scandiaca

Algemene informatie

Sinds de Harry Potter-films is de sneeuwuil wereldwijd een van de bekendste uilensoorten geworden. De hagelwitte uil heeft sinds deel 1 de harten van velen veroverd. Toch zien wij de sneeuwuil liever in zijn natuurlijke omgeving, op de toendra's van onherbergzame vlaktes in de arctische gebieden. Heel af en toe zakt er een sneeuwuil af naar de Lage Landen en kan dan rekenen op een stormloop van vogelaars. De sneeuwuil is voor menig vogelaar een van de allermooiste vogels die er zijn. Het vrouwtje is wit met vele donkere veerrandjes, het mannetje is smetteloos wit en ze hebben gele ogen.

Status

Dwaalgast

Trek/stand/winter

Gedeeltelijk trekvogel en nomadisch.

Trend en aantal

Fluctuerend door voedselaanbod. Totale populatie zo'n 1000 tot 1500.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Strigiformes
Familie:Uilen (Strigidae)
Voedsel:Op de toendra bijna uitsluitend lemmingen, op andere plaatsen ook andere zoogdieren en middelgrote vogels.
Broeden aantal:De sneeuwuil is in Nederland geen broedvogel.
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Zeer zeldzame wintergast in Nederland.
Doortrek aantal:Geen doortrekker in ons land.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht