De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Smelleken

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Merlin, Falco columbarius

Algemene informatie

De of het smelleken, daar zijn de geleerden het niet echt over eens, wij houden het maar op het smelleken. Deze kleinste van de valkenfamilie is in ons land alleen tijdens de trekmaanden en in de winter te zien. Broeden doen ze in lage struiken op de toendra's van noordelijk Europa. Het smelleken trekt mee met zijn prooi: piepers, lijsters en vinken die hij na een korte achtervolging verrast. De beste kansen om een smelleken in Nederland te zien zijn langs de kust, op de Waddeneilanden en in Zeeland.Vaak wordt er naar Vogelbescherming of SOVON gebeld met de mededeling dat er smelleken in de achtertuin zit die een spreeuw of mus heeft gevangen. Deze waarmeningen hebben zonder uitzondering betrekking op een (jonge) sperwer. Smellekens komen van nature niet in steden en dorpen voor en jonge of mannetjes sperwers wel.

Status

Wintergast en doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel, wintervogel

Trend en aantal

Stabiel in recente jaren in IJsland en Fenno-Scandinavië, maar mogelijk achteruitgang op andere plekken.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Valken (Falconidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk kleine zangvogels die gevangen worden in het open veld.
Broeden aantal:Het smelleken is geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:1-7
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Wordt in ons land bijna in alle maanden van het jaar waargenomen, behalve tussen half juni en eind juli.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht