De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Scharrelaar

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Roller, Coracias garrulus

Algemene informatie

Een van de allermooiste vogels die heel soms in Nederland gezien wordt is de scharrelaar. Ongeveer zo groot als een gaai, maar dan felblauw met bijna turkoois blauwe vleugels. Oogverblindend. In totaal zijn er zo'n 70 gevallen in ons land bekend, met de laatste vrij recent in september 2005 die een aantal dagen op Texel verbleef. Mogelijk zou er zelfs nog een exemplaar in dezelfde periode op Ameland gezien zijn. Eind mei en juni is de beste periode om een scharrelaar in Nederland te zien. Scharrelaars jagen vanaf een uitkijkpost op grotere insecten, zoals sprinkhanen en libellen en hagedissen.

Status

Vrij zeldzame gast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Afnemend door verlies van habitat. In 1994 29.000 - 180.000 (Birds in Europe, their conservation status, 1994).

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Hoofdzakelijk grote insecten als kevers, sprinkhanen, maar ook hagedissen.
Broeden aantal:In Nederland geen broedvogel.
Aantal Eieren:4-7
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland.
Doortrek aantal:Geen doortrekker in ons land.
Periode aanwezig:De meeste scharrelaars die in Nederland gezien zijn, waren voorjaarsdoorschieters, met zo'n 21 gevallen in mei en 24 gevallen in juni.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht