De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roze spreeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Rose-coloured Starling, Sturnus roseus

Algemene informatie

Een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden is de roze spreeuw. In volwassen kleed zijn ze knalroze met zwart. In winterkleed en juveniel kleed ziet het er allemaal wat minder spectaculair uit; overwegend lichtbruin met roze poten en een gelige snavel.Tegenwoordig worden ze jaarlijks waargenomen. In de winter van 2005/2006 belde een mevrouw uit Wassenaar naar Vogelbescherming Nederland met de mededeling dat ze een rare vogel aan de vetbol had zien hangen op haar balkon. Toen ze een foto opstuurde bleek het te gaan om een jonge roze spreeuw die de hele winter regelmatig naar het balkon terugkwam om van de vetbol te snoepen.

Status

Zeldzame gast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Typische fluctuaties in voorkomen, in combinatie met een invasie-achtig optreden in sommige jaren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Spreeuwen (Sturnidae)
Voedsel:In broedseizoen hoofdzakelijk insecten, met name emelten en sprinkhanen.
Broeden aantal:Hongarije 1600 - 1700 paar verdeeld over zes kolonies in 1995, Bulgarije 1000 paar, Rusland 10.000 - 100.000 paar en Turkije 5000 - 100.000 paren in 1995. In andere landen lagere aantallen.
Aantal Eieren:2-10
Aantal Legsels:1 soms 2 in voedselrijke jaren
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland
Doortrek aantal:Doortrek in zeer klein aantal per jaar, maximaal 1-3.
Periode aanwezig:April - november
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Veel vetbollen in de tuin ophangen...

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht