De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodpootvalk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-footed Falcon, Falco vespertinus

Algemene informatie

De roodpootvalk is een spectaculair gekleurde vertegenwoordiger van de valkenfamilie. Mannetjes zijn geheel leigrijs met oranje poten en oranje snavel. Vrouwtjes hebben een oranjeachtige voorkant en hebben een donker masker. Jonge roodpootvalken, die het meest in ons land worden waargenomen, lijken behoorlijk veel op jonge boomvalken. Roodpootvalken worden vooral waargenomen in mei (volwassen ex.) en in augustus en september (juveniele ex.). De grootste aantallen worden gezien bij een sterke langdurig aanhoudende oostenwind. In 1992 werden op die manier vele honderden roodpootvalken waargenomen. Roodpootvalken komen vaak in groepen voor en broeden soms ook kolonie-gewijs als ze gebruik maken van oude nesten van roeken. Roodpootvalken 'bidden' net als torenvalken regelmatig om stilhangend in de lucht een prooi te kunnen lokaliseren.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Afnemende trend. In jaren '90 werd de stand op zo'n 18.000 - 44.000 paren geschat.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Valken (Falconidae)
Voedsel:Adulte vogels eten vrijwel uitsluitend insecten. De jongen wordt ook kleine gewervelden gevoerd.
Broeden aantal:Geen broedvogel in ons land.
Aantal Eieren:2-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk gezien in mei tijdens oostenwinden en in augustus en begin september.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht