De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rouwkwikstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Pied Wagtail, Motacilla alba yarrellii

Algemene informatie

De rouwkwikstaart is de Britse tegenhanger van de witte kwikstaart die in ons land veel voorkomt. Hij lijkt heel erg op de witte kwikstaart en werd vroeger dan ook als ondersoort beschouwd. De rug is geheel zwart i.p.v. grijs bij de 'witte' en hij heeft twee opvallend witte vleugelstrepen. Het gedrag is precies hetzelfde als dat van de witte kwik. In ons land worden vooral in het voorjaar regelmatig rouwkwikstaarten gezien, met name langs de kust. Soms komen ze ook tot broeden, maar zijn dan vaak gepaard met een partner van de witte kwikstaart. Zuivere paartjes broedende rouwkwikstaarten in Nederland zijn zeldzaam. Net als alle andere kwikstaarten wordt de staart voortdurend heen en weer bewogen, ge'kwikt' en zoeken ze hun voedsel het liefst in akkers, weilanden en langs waterkanten.

Status

Jaarvogel, uiterst schaarse broedvogel en doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Licht fluctuerend, maar stabiel. Zo'n 300.000 paar in Engeland (1988-1991) en 130.000 paar in Ierland (1988-1991).

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Kleine ongewervelden
Broeden aantal:Uiterst schaarse broedvogel met zo'n 20 - 30 broedparen tijdens de atlasperiode van 1998 - 2000 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002). Bijna de helft van het aantal broedparen had betrekking op een mengpaar van rouwkwikstaart en witte kwikstaart.
Aantal Eieren:3-7
Aantal Legsels:1-2
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Hoofdzakelijk in het voorjaar (februari - juni).
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht