De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodkeelpieper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-throated Pipit, Anthus cervinus

Algemene informatie

De roodkeelpieper is een zeldzame maar regelmatige doortrekker in ons land. Ieder voor- en najaar worden ze op trek waargenomen. Het is een van de lastigste piepers om op geluid te determineren, want hun roepje lijkt heel erg op dat van boompiepers. Alleen de geoefende vogelaar weet het onderscheid. Roodkeelpiepers worden zelden langdurig aan de grond gezien. Maar eenmaal aan de grond dat valt hun roodachtig gekleurde keel wel op. Ze broeden in de Noord-Europese landen en overwinteren in Afrika. De beste tijd om ze in Nederland te zien (horen!) zijn de eerste twee weken van mei en de laatste week van september.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel. Grootste deel van populatie 10.000 - 100.000 paar bevindt zich in Rusland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten maar ook waterslakjes en zaden.
Broeden aantal:In Nederland geen broedvogel.
Aantal Eieren:4-7
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland.
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal.
Periode aanwezig:Mei en september, oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht