De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Poelruiter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis

Algemene informatie

Wie van steltlopers houdt, zal zeker de elegante poelruiter eens willen zien. In ons land is het een zeldzame maar regelmatige verschijning die jaarlijks wordt gezien op kleine plasjes met slikranden, zowel langs de kust, als ook in het binnenland. De laatste jaren worden er steeds meer poelruiters in ons land gezien.De poelruiter lijkt heel erg op de groenpootruiter, maar staat hoger op de poten, is kleiner en heeft een dunnere niet opgewipte snavel. Het is een sierlijke steltloper die vooral in mei en augustus gezien kan worden. Insecten en andere waterdiertjes worden behoedzaam en met precisie van het wateroppervlak gepikt.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Toenemend en oprukkend vanuit het oosten.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Insecten ongewervelden en andere waterdiertjes.
Broeden aantal:In Nederland geen broedvogel.
Aantal Eieren:4-5
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:April tot oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht