De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Cetti's zanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Cetti's Warbler, Cettia cetti

Algemene informatie

De cetti's zanger is voor velen een onbekende soort. Dit komt voornamelijk door zijn zeldzame status in ons land, maar ook door zijn verborgen levenswijze. Echter, als je het zeer kenmerkende en explosieve geluid eenmaal kent vergeet je dat nooit meer. De vogel is overwegend bruin met een opgerichte staart. Hij lijkt wel wat op een soort reuze-winterkoning. De laatste jaren neemt het aantal voorzichtig toe in ons land doordat de winters niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd enkele cetti's zangers voorkomen, hebben ze dit jaar ook gebroed in Noord-Holland, een stuk noordelijker. Als de winters zo zacht blijven, dan zal de cetti's zanger wellicht over een aantal jaar een algemene broedvogel zijn.

Status

Onregelmatige broedvogel, jaarvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Trend stabiel, honderdduizenden broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten en andere ongewervelden.
Broeden aantal:Handjevol per jaar, aantal stijgend door zachte winters. Bij strenge winters legt een hoog percentage het loodje.
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Zeer klein aantal
Periode aanwezig:Gehele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht