De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Papegaaiduiker

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Puffin, Fratercula arctica

Algemene informatie

De papegaaiduiker wordt ook wel eens de 'clownsvogel' genoemd omdat hij zo'n ontzettend grappig, bontgekleurd gezicht heeft. De snavel bestaat uit felle kleuren van geel en rood en bij het oog hebben ze een heel mooi lijntje, alsof ze zijn opgemaakt. Helaas komt de clownsvogel haast niet in Nederland voor. Soms worden ze bij harde aanlandige wind langs de kust gezien, maar nooit in het binnenland. De spaarzame papegaaiduikers die in Nederland gezien worden zijn olieslachtoffers en vaak al dood of stervende. Ze broeden op rotseilanden in de Atlantische oceaan. In verschillende Noord-Europese landen en Schotland is het mogelijk de broedkolonies te bezoeken en zijn ze heel tam.

Status

Jaargast

Trek/stand/winter

Trekvogel op de Atlantische oceaan met overwintering in de zee voor Marokko.

Trend en aantal

Schattingen zijn heel moeilijk, maar waarschijnlijk afnemend door afname van voedsel, klimaatveranderingen en overbevissing. 4.800.000 - 6.10.000 (Birds in Europe, their conservation status, 1994).

Meer informatie over deze vogel

Orde:Charadriiformes
Familie:Alken (Alcidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk zeevruchten, maar ook ongewervelden.
Broeden aantal:In Nederland geen broedvogel.
Aantal Eieren:1-2
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal.
Periode aanwezig:Voornamelijk in de wintermaanden.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht