De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Orpheusspotvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Melodious Warbler, Hippolais polyglotta

Algemene informatie

De orpheusspotvogel is het zuidelijke broertje van de in Nederland broedende spotvogel. Ze komen beide in vergelijkbaar biotoop voor, de orpheusspotvogel laat zich echter iets vaker zien dan de spotvogel. Ze lijken heel erg op elkaar en alleen de geoefende vogelaar ziet en hoort het verschil tussen beide soorten. De orpheusspotvogel rukt langzaam op uit het zuiden en wordt in Nederland en België steeds vaker waargenomen. Vaak gaat het om zingende mannetjes en komt het (nog) zelden tot broeden, maar de verwachting is dat de soort de komende jaren een vaste broedvogelsoort gaat worden. In Limburg worden jaarlijks orpheusspotvogels waargenomen.

Status

Onregelmatige broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Zich langzaam vanuit het zuiden uitbreidend naar het noorden met nu al een kleine maar stabiele populatie in België.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:Officieel is er nog geen sprake van een broedpopulatie, maar gezien de lastige determinatie is het niet onwaarschijnlijk dat ze jaarlijks al tot broeden komen.
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1 tot 2
Wintergast aantal:Geen wintergast in Nederland
Periode aanwezig:Mei en soms in juni
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht