De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Noordse pijlstormvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Manx Shearwater, Puffinus puffinus

Algemene informatie

De noordse pijlstormvogel is de meest algemene pijlstormvogel die langs onze kust gezien kan worden. Over het algemeen blijven ze ver op zee, maar bij harde west- tot noordwesten winden komen ze wat dichter langs de kust. Noordse pijlstormvogels keilen, net als alle andere pijlstormvogels met gestrekte, stijve vleugels laag over de golven. Op die manier zweven ze urenlang boven de golven op zoeken naar voedsel. Ze broeden op eilanden langs de westkust van Groot-Brittannië, IJsland, Frankrijk en op de Canarische eilanden en overwinteren in de zeeën langs de oostkust van Zuid-Amerika.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel, mogelijk licht toenemend.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Zeedieren
Broeden aantal:Geen gegevens bekend.
Aantal Eieren:1
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Minstens 1000-den per jaar op de Noordzee.
Periode aanwezig:De noordse pijlstormvogels kunnen in enkele pieken langs de kust waargenomen worden. Eind juni - begin juli is de eerste piek van doortrek en in september - oktober.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht