De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Noordse nachtegaal

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Thrush Nightingale, Luscinia luscinia

Algemene informatie

De noordse nachtegaal neemt in Noordoost-Europa de plaats in van de nachtegaal die in Nederland broedt. Het is als de nachtegaal, die iedereen wel kent, een echte zangvirtuoos. De zang is ook zeer explosief met grote uithalen. Alleen de geoefende vogelaar kan de subtiele verschillen tussen de zang van de noordse nachtegaal en die van de nachtegaal uit elkaar houden. In sommige jaren met gunstige oostenwinden raakt er ook bij ons wel eens een noordse nachtegaal verzeild die dan wekenlang een zangpost bezet houdt.

Status

Onregelmatige broedvogel, zeker één broedgeval bekend uit 1995 in de Flevoland.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Insecten, kevers en een beetje fruit.
Broeden aantal:Mogelijke broedvogel met zo'n één tot vijf zangposten van mannetjes per jaar. Of er ook daadwerkelijk gebroed is, moet worden betwijfeld.
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:1
Periode aanwezig:Mei-juni
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht