De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Noordse goudvink

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Northern Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula europoea

Algemene informatie

In ons land is de goudvink een vrij algemene broedvogel. In Noord-Europa komt de zogenaamde 'noordse goudvink' voor die in sommige najaren ook in Nederland verzeild raakt. Deze is iets forser dan de gewone goudvink en het mannetje is rozer en lichter grijs gekleurd. De laatste jaren is er heel wat discussie over de goudvinken en de verschillende ondersoorten, want recent is er nog een ondersoort van de goudvink in Nederland vastgesteld, de trompetergoudvink die in vlucht een kenmerkend trompetgeluidje maakt. Eerst was niet geheel duidelijk waar deze trompetgoudvink vandaan kwamen, maar een geluidsopname uit de Russische deelrepubliek Komi komt overeen met de in West-Europa opgenomen trompetroep, wat waarschijnlijk het herkomstgebied van deze goudvinken aangeeft.

Status

Dwaalgast

Trek/stand/winter

Hoofdzakelijk standvogels, sommige zakken af naar zuidelijke streken zoals Nederland.

Trend en aantal

Stabiel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden en vlezige vruchten, insecten zijn belangrijk voor de opvoeding van de jongen.
Broeden aantal:Geen broedvogel in Nederland.
Aantal Eieren:4-7
Aantal Legsels:1-3
Wintergast aantal:Zeer klein aantal
Doortrek aantal:Zeer klein aantal
Periode aanwezig:Winterperiode
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht