De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Morinelplevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Dotterel, Charadrius morinellus

Algemene informatie

De morinelplevier is een voormalige broedvogel van ons land. In de jaren '60 kwamen ze tot broeden op de pas ontstane akkers in de Flevopolders. Helaas werd het gebied daarna ongeschikt en verdwenen ze als broedvogel. Gelukkig kunnen we nog wel bijna ieder voorjaar en najaar genieten van trekkende vogels die vooral gezocht moeten worden op zeer kale, pas ingezaaide akkers. De Flevopolder is nog steeds een goede plek, maar ook de Maasvlakte en het Lauwersmeer leveren ieder jaar wel een of meerdere morinellen op. In voorjaarskleed is het een zeer fraai getekende steltloper. Morinelplevieren zijn doorgaans zeer tam en soms (met veel geluk en geduld) benaderbaar tot minder dan een meter!

Status

Voormalige onregelmatige broedvogel, thans doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In 19e eeuw een sterke terugval door jacht en eierverzamelaars in Engeland. Op de meeste broedplaatsen stabiel.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten en spinnen
Aantal Eieren:2 - 4
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk de eerste weken van mei en de eerste twee weken van september.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht