De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Middelste bonte specht

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Middle Spotted Woodpecker, Picoides medius

Algemene informatie

Een spechtensoort in opmars in Nederland is de middelste bonte specht. Deze soort die qua grootte tussen de grote en kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos. Omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met name aan de oostkant van ons land. Ze lijken behoorlijk op de grote bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook heeft de middelste bonte een volledig rode kruinstreep en de grote bonte niet. Het geluid is ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen, voor de rest zijn middelste bonte spechten zwijgzaam en dan ook erg moeilijk te vinden.

Status

Zeldzame broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Toenemend

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Voedsel:Uitsluitend insecten
Broeden aantal:Jaarlijks zo'n 5 -10 broedparen in Zuid-Limburg tijdens de atlasperiode van 1998-2000 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002). Recent zijn middelste bonte spechten ook vastgesteld in de omgeving van Twente en in de buurt van Den Bosch.
Aantal Eieren:4-8
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Tientallen
Periode aanwezig:Gehele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht