De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kwartel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Quail, Coturnix coturnix

Algemene informatie

'Zo doof als een kwartel' is een bekend gezegde. Waar dit op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de kwartel is toch echt niet doof. Integendeel, soortgenoten horen elkaar van verre en weten elkaar blindelings te vinden. Soms ontstaan er op die manier hele clusters van kwartels.Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze zich altijd schuilhouden in de vegetatie als verruigde graslanden, korenvelden en graanakkers. De enige manier om ze waar te nemen is door middel van hun zeer kenmerkende 'kwik-me-dit'-geluid welke ze rustige zomeravonden in de schemering minutenlang kunnen uitroepen.

Status

Broedvogel, trekvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In Centraal en Oost-Europa afnemend door de intensivering van de landbouw en de jacht. In andere landen vertonen een fluctuerende trend.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Galliformes
Familie:Fazanten (Phasianidae)
Voedsel:Zaden en insecten.
Broeden aantal:680.000 - 2.400.00 broedparen in de jaren '90 (Birds in Europe, their conservation status, 1994).
Aantal Eieren:6-18
Aantal Legsels:1 tot 2
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Zomerperiode
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht