De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kuifaalscholver

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Shag, Phalacrocorax aristotelis

Algemene informatie

De kuifaalscholver is iets kleiner dan de aalscholver en komt eigenlijk alleen voor aan de kusten van Europa, zelden in het binnenland. Het is een zeldzame najaars- en wintergast die alleen door de geoefende vogelaar ontdekt wordt omdat hij zoveel lijkt op de veel algemenere aalscholver. Hij onderscheidt zich van de aalscholver door het iets kleinere postuur, de dunne snavel en het ontbreken van naakte washuid tussen het oog en de snavel. Dit laatste is alleen goed waar te nemen als de vogel dichtbij zit. Bekende plekken in Nederland waar regelmatig kuifaalscholvers gezien worden zijn de Pier van IJmuiden in Noord-Holland en Neeltje Jans in Zeeland.

Status

Jaargast, doortrekker

Trek/stand/winter

Hoofdzakelijk standvogel, maar bij voedseltekort bestrijken ze een groter gebied.

Trend en aantal

Kuifaalscholvers hebben een voorkeur voor stenige kustbeschermingen zoals pieren, havenmondigen en werk-eilanden alwaar ze tussen de stenen duiken naar hun favoriete vis, botervis, zeedonderpad en puitaal. Ze zijn zelden aan te treffen bij zandstranden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
Voedsel:Uitsluitend vis
Broeden aantal:Geen broedvogel in ons land, Europese stand (85.000 - 93.000) (Birds in Europe, their conservation status, 1994).
Aantal Eieren:3-6
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht