De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine plevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Ringed Plover, Charadrius dubius

Algemene informatie

De kleine plevier is een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten) en een jaar later weer verkast omdat de omstandigheden op de 'oude' broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen broeden.Kleine plevieren worden nog weleens een verward met bontbekplevieren, maar deze hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier die meer van het binnenland houdt.

Status

Trekvogel, broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Doordat bouwprojecten sneller afgerond worden zullen de aantallen in de toekomst mogelijk licht afnemen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk (water)insecten, maar ook spinnen en andere ongewervelden.
Broeden aantal:750 - 1100 broedparen (schatting) tijdens de atlasperiode van 1998-2000 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1 tot 2
Wintergast aantal:Geen wintergast in ons land.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal.
Periode aanwezig:oktober."
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht