De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine vliegenvanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red breasted Flycatcher, Ficedula parva

Algemene informatie

De kleine vliegenvanger is een zeldzame soort die op trek nog wel eens wordt waargenomen. Hooguit gaat het dan om enkele per jaar. De beste kansen om er een te zien zijn de eilanden en op de Maasvlakte vanaf half oktober. Soms duikt er in het voorjaar wel eens een zingend mannetje op die een aantal weken blijft rondhangen en een zangpost bezet houdt. Er is nog nooit met zekerheid gebroed in ons land. De dichtsbijzijnde broedplaatsen liggen in Duitsland.De kleine vliegenvanger wordt nog wel eens verward met een roodborst, maar deze laatste heeft geen witte staartzijden en is bovendien iets groter.

Status

Mogelijke onregelmatige broedvogel, schaarse doortrekker.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vliegenvangers (Muscicapidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:315.000 - 380.000 (stand jaren '90) (EBCC Atlas 1997).
Aantal Eieren:4-7
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Schaarse doortrekker
Periode aanwezig:Vanaf half mei en in het najaar op trek (okt).
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht