De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine bonte specht

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Lesser spotted woodpecker, Picoides minor

Algemene informatie

De kleine bonte specht is de kleinste specht die in ons land voorkomt. Hij is bijvoorbeeld niet veel groter dan een huismus. Net als de meeste spechten klimmen kleine bonte spechten heel behendig tegen boomstammen op en neer om voedsel te zoeken. In de broedtijd (vanaf maart) laten ze een kenmerkend kie-kie-kie-kie-kie-kie-kie horen. In de rest van het jaar zijn ze zwijgzaam en behoorlijk lastig te vinden. De meeste waarnemingen buiten het broedseizoen zijn dan ook toevalstreffers.

Status

Jaarvogel en vrij talrijke broedvogel, ontbreekt op de Waddeneilanden en aan de kust.

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Toenemend

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten
Broeden aantal:4500 - 5000 broedparen (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002), aantal is toenemend.
Aantal Eieren:5-8
Aantal Legsels:1
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Zachte boomsoorten als els, berk, populier en wilg in een bosrijke omgeving zal een bezoek van de kleine bonte specht kunnen opleveren.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht